Μαθαίνω Την Προπαίδεια Του 3

Μαθαίνω την Προπαίδεια του 3: Η προπαίδεια αποτελεί ένα από τα βασικά μαθηματικά “εφόδια” για μικρούς και μεγάλους, καθώς μας διευκολύνει στους υπολογισμούς της καθημερινότητάς μας.

Μαθαίνω την Προπαίδεια του 3

Η εκμάθησή της ξεκινά κυρίως στην Β τάξη του δημοτικού και είναι ένας από τους βασικούς στόχους, που αναμένεται να κατακτηθούν, καθώς αποτελεί προϋπόθεση για την εκτέλεση συνθετότερων αλγόριθμων, όπως αυτός της κάθετης διαίρεσης στη Δ δημοτικού.

Εκμάθηση προπαίδειας μέσω διαδραστικών παιχνιδιών:

Για να βοηθήσουμε τους μαθητές μας, αλλά και όσα παιδιά θέλουν να παίξουν με την προπαίδεια δημιουργήσαμε ένα διασκεδαστικό παιχνίδι, το οποίο μπορείτε να παίξετε δωρεάν.

Σε αυτό το άρθρο θα ξεκινήσουμε την εκμάθηση – εξοικείωση της προπαίδειας του 3 …

3μαθαίνωΜαθαίνω την Προπαίδεια του 3προπαίδειαΠροπαίδεια του 3