Λύσεις Γλώσσα Στ Δημοτικού

Λύσεις Γλώσσα Στ Δημοτικού: Το βιβλίο του μαθητή περιέχει κείμενα και κατάλληλες δραστηριότητες για την επεξεργασία αυτών των κειμένων, οι οποίες αφορούν στους βασικούς άξονες και τους διδακτικούς στόχους του Αναλυτικού ­Προγράμματος Σπουδών της Γλώσσας για την Στ τάξη του Δημοτικού.

Λύσεις Γλώσσα Στ Δημοτικού

Το βιβλίο του μαθητή περιέχει κείμενα και κατάλληλες δραστηριότητες για την επεξεργασία τους, οι οποίες αφορούν τους βασικούς άξονες, καθώς και τις κατηγορίες των διδακτικών στόχων του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών της Γλώσσας για το δημοτικό, και ιδιαίτερα για την Στ΄ τάξη.

Ο βασικός στόχος είναι να αναπτυχθεί η ικανότητα των μαθητών να επικοινωνούν αποτελεσματικά (προφορικά και γραπτά) κατανοώντας και παράγοντας διάφορα είδη λόγου και είδη κειμένων (αφηγηματικά, περιγραφικά, κατευθυντικά κτλ.) και μέσα στο πλαίσιο αυτό να γίνει δυνατή η συνειδητοποίηση του γλωσσικού συστήματος. Τα παραπάνω πραγματώνονται τόσο μέσω της πρόσληψης (κατανόηση, επεξεργασία) διαφόρων ειδών κειμένου, όσο και μέσω της παραγωγής (προφορικά και γραπτά) των αντίστοιχων κάθε φορά ειδών, των οποίων έχει γίνει προηγουμένως –στην ίδια ενότητα– επεξεργασία. Τα κείμενα που δίνονται είναι αυθεντικά, η όλη διαδικασία παραγωγής λόγου εντάσσεται μέσα σε συγκεκριμένες περιστάσεις επικοινωνίας (δίνεται το επικοινωνιακό πλαίσιο: ποιος μιλάει ή γράφει, σε ποιον, για ποιο σκοπό, με τι θέμα, πού και πότε) και ολοκληρώνεται μέσω της αξιολόγησης του παραγόμενου λόγου από τους ίδιους τους μαθητές.

Μερικά ακόμη Λυσάρια: 

Οι δραστηριότητες που προτείνονται αναδεικνύουν τις ιδιαιτερότητες της οργάνωσης κάθε είδους κειμένου, τη λειτουργία των γλωσσικών στοιχείων και τον τρόπο με τον οποίο αυτά δομούν την κειμενική συνοχή και το ύφος στο συγκεκριμένο κάθε φορά είδος κειμένου. Οι συγκεκριμένες δραστηριότητες, δηλαδή, οδηγούν το μαθητή σε επιλογές που μπορούν να τον βοηθήσουν στη συνειδητοποίηση της σχέσης μεταξύ της πρόθεσης του συντάκτη ενός κειμένου και των γλωσσικών μέσων που απαιτούνται για να υπάρξει ανάλογο με την πρόθεση αποτέλεσμα.

Σημαντικό: Προσπαθείτε να λύσετε εσείς τις ασκήσεις – προβλήματα, τους παρακάτω συνδέσμους χρησιμοποιείστε τους συμβουλευτικά

Γλώσσα Στ Δημοτικού Λύσεις

Ενότητα 1η

Ενότητα 2η

Ενότητα 3η

Ενότητα 4η

Ενότητα 5η

Ενότητα 6η

ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΓλώσσαΓΛΩΣΣΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΓΛΩΣΣΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣΓΛΩΣΣΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΛΥΣΕΙΣΓΛΩΣΣΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΛΥΣΕΙΣΓΛΩΣΣΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝΓΛΩΣΣΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΥΣΕΙΣΓλώσσα Στ΄ Δημοτικού ΛύσειςΓλώσσα Στ΄ Δημοτικού Τετράδιο ΕργασιώνΛΕΞΕΙΣ ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΕΙΜΕΝΑΛΥΣΑΡΙ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΛΥΣΑΡΙΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΛΥΣΕΙΣΛύσεις Γλώσσα Στ ΔημοτικούΣτ΄ ΔημοτικούΣΧΟΛΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ