Κουίζ προπαίδειας: Προπαίδεια του 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Κουίζ προπαίδειας: Η προπαίδεια είναι ίσως το πρώτο δύσκολο μάθημα από τα μαθηματικά το οποίο βασανίζει πολλά παιδιά του δημοτικού και μαζί τους γονείς και τους δασκάλους που προσπαθούν να βοηθήσουν τους μαθητές.

Κουίζ προπαίδειας: Προπαίδεια του 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9


Προπαίδεια του 3,4,5,6


Προπαίδεια του 7,8,9

δημοτικούκουίζΚουίζ προπαίδειαςπροπαίδειαπροπαίδειας