Ιστορία του Νεότερου και Σύγχρονου κόσμου Γ Λυκείου

Ιστορία του Νεότερου και Σύγχρονου κόσμου Γ Λυκείου: Το εγχειρίδιο αυτό επιδιώκει να προσεγγίσει τα διεθνή γεγονότα της νεότερης και σύγχρονης εποχής με τρόπο συστηματικό και αντικειμενικό, μακριά από αισθήματα φανατισμού ή μισαλλοδοξίας.

Η ελληνική ιστορία εξετάζεται ενταγμένη στο ευρύτερο πλαίσιο της παγκόσμιας ιστορίας και ειδικά της ευρωπαϊκής, της οποίας και αποτελεί οργανικό τμήμα.

Το κείμενο του εγχειριδίου έχει συνταχθεί με κοινή ευθύνη όλων των συγγραφέων. Ειδικότερα, εντούτοις, έχουν επιληφθεί της συγγραφής των κεφαλαίων που αφορούν την περίοδο έως τη συνομολόγηση της Συνθήκης της Λωζάννης…

Ιστορία του Νεότερου και Σύγχρονου κόσμου Γ Λυκείου

Γ ΛΥΚΕΙΟΥΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥΙστορία του Νεότερου και Σύγχρονου κόσμου Γ ΛυκείουΙστορία του Νεότερου και Σύγχρονου κόσμου Γ Λυκείου png