Ιστορία Α Γυμνασίου Φύλλα εργασίας

Ιστορία Α Γυμνασίου Φύλλα εργασίας: Γενικός σκοπός διδασκαλίας της Ιστορίας είναι η ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης και της ιστορικής συνείδησης.

Η ανάπτυξη ιστορικής σκέψης αφορά την κατανόηση των ιστορικών γεγονότων μέσα από την εξέταση αιτίων και αποτελεσμάτων, ενώ η καλλιέργεια ιστορικής συνείδησης αφορά την κατανόηση της συμπεριφοράς των ανθρώπων σε συγκεκριμένες καταστάσεις και τη διαμόρφωση αξιών και στάσεων που οδηγούν στην εκδήλωση υπεύθυνης συμπεριφοράς στο παρόν και το μέλλον.

Ιστορία Α Γυμνασίου Φύλλα εργασίας

Α΄ ΓυμνασίουΙστορίαΙΣΤΟΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΙστορία Α Γυμνασίου Φύλλα εργασίαςΙστορία Α Γυμνασίου Φύλλα εργασίας pdfΦύλλα εργασίας