Φυσική Α Γυμνασίου – Επαναληπτικές ασκήσεις και διαγωνίσματα

Φυσική Α Γυμνασίου – Επαναληπτικές ασκήσεις: Το μάθημα της Φυσικής, η “Φυσική με Πειράματα”, στην πρώτη τάξη του Γυμνασίου προβλέπεται να διδάσκεται μία ώρα την εβδομάδα, στην τάξη ή στο εργαστήριο, από έναν εκπαιδευτικό ο οποίος συντονίζει την εκπαιδευτική διαδικασία. Αυτή περιλαμβάνει απαραίτητα (και) πραγματικό πειραματισμό από τους ίδιους τους μαθητές, σε ομάδες.

Σκοπός του μαθήματος είναι η ομαλή μετάβαση των μαθητών από την περιγραφική προσέγγιση των φυσικών εννοιών και των φυσικών φαινομένων στο δημοτικό σχολείο στην αυστηρότερη και, κυρίως, ποσοτική προσέγγισή τους ως φυσικά μεγέθη και φυσικές διαδικασίες, αντίστοιχα, στο γυμνάσιο.

Φυσική Α Γυμνασίου – Επαναληπτικές ασκήσεις και διαγωνίσματα

Α΄ ΓυμνασίουΔιαγωνίσματαΕπαναληπτικές ΑσκήσειςΦυσικήΦυσική Α Γυμνασίου Επαναληπτικές ασκήσειςΦυσική Α΄ Γυμνασίου