Γλώσσα Β΄ Δημοτικού – Λύσεις Βιβλίου & Απαντήσεις

Γλώσσα Β΄ Δημοτικού – Λύσεις Βιβλίου & Απαντήσεις: Σε αυτό βοήθημα θα βρείτε λύσεις και απαντήσεις των ασκήσεων και εργασιών για το μάθημα της Γλώσσα Β΄ Δημοτικού – Λύσεις Βιβλίου & Απαντήσεις.

Το βιβλίο αυτό έχει ως σκοπό την βοήθεια πρώτα τον παιδιών και μετά των γονέων.

Το σωστό στο Δημοτικό είναι πρώτα ο Μαθητής να προσπαθήσει μόνος να βρει τις απαντήσεις των ασκήσεων και όταν δεν μπορεί να τα καταφέρει να δει την απάντηση από το λυσάρι.

Είναι γνωστό και ευρέως αποδεκτό ότι ο βασικός στόχος της λογοτεχνίας είναι η αισθητική απόλαυση, η οποία προκύπτει μέσα από τη διάδραση αναγνώστη – κειμένου και κυρίως μέσα από τις προσδοκίες του πρώτου για απόκτηση εμπειριών και έκφραση βιωμάτων, που πηγάζουν από το λογοτέχνημα. Ο αισθητικός παράγοντας βέβαια δεν αντιστρατεύεται τις γενικότερες επικοινωνιακές παραμέτρους της γλώσσας, μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της οποίας εντάσσεται και η λογοτεχνία.

Θεωρείται αυτονόητο ότι ο εκπαιδευτικός δίνει βαρύτητα στο λογοτεχνικό κείμενο αυτό καθαυτό (ανάγνωση, συζήτηση, έκφραση κ.ά.), για να νιώσουν τα παιδιά το εύρος της αισθητικής τέχνης του λόγου και ότι οι προτεινόμενες δραστηριότητες, τόσο στο Βιβλίο του Μαθητή όσο και στο Βιβλίο του Δασκάλου, αποτελούν ερεθίσματα για περαιτέρω πολύσημη επεξεργασία και προσέγγιση του κειμένου. Η λογοτεχνία, ιδιαίτερα στο σχολείο, αποκτά έναν πιο πλατύ επικοινωνιακό χαρακτήρα, καθώς βιώνεται σε ομαδικό επίπεδο τις περισσότερες φορές.

Εκτός των άλλων ποικίλων στόχων αποτελεί αστείρευτη πηγή άντλησης θεμάτων εργασίας με κεντρικό πυρήνα το λόγο (γραπτό και προφορικό). Ο εκπαιδευτικός* δεν πρέπει να ξεχνά ότι οι δραστηριότητες που προκύπτουν ή σχεδιάζονται με αφορμή το λογοτεχνικό κείμενο έχουν ως βάση τους τον αισθητικό παράγοντα, ο οποίος όμως συνδέεται διαθεματικά με ποικίλα γνωστικά πεδία.

Λαμβάνοντας υπόψη τους αισθητικούς και παιδαγωγικούς στόχους και τις διευρυμένες δυνατότητες της λογοτεχνίας, δίνεται έμφαση στη γνωριμία του αναγνώστη του Ανθολογίου με τη λογοτεχνική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου του, καθώς και με τη γνωριμία και την αποδοχή άλλων διαφορετικών πολιτισμών.

Τα λογοτεχνικά κείμενα, τα οποία επιλέχθηκαν από τη συγγραφική ομάδα, προτείνονται ως αφορμές για την απόκτηση γνώσεων, προβληματισμών, έμπνευσης, ευαισθητοποίησης σε πανανθρώπινα θέματα και δημιουργικής έκφρασης. Κάθε κείμενο προσφέρεται ως ελεύθερο ανάγνωσμα, αλλά και ως πρόταση για σύνδεση με άλλα επιστημονικά πεδία μαθημάτων.

Γλώσσα Β΄ Δημοτικού – Λύσεις Βιβλίου & Απαντήσεις

Ένα ακόμη λυσάρι ΕΔΩ

ΑπαντήσειςΒ΄ ΔημοτικούΒΟΗΘΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΓλώσσαΓΛΩΣΣΑ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣΓΛΩΣΣΑ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΛΥΣΕΙΣΓΛΩΣΣΑ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΥΣΕΙΣΓΛΩΣΣΑ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝΓλώσσα Β' ΔημοτικούλυσάριΛΥΣΑΡΙ ΓΛΩΣΣΑΣ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΛΥΣΑΡΙΑ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΛύσεις ΒιβλίουΣΧΟΛΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ