Γλώσσα Α΄ Δημοτικού – Φύλλα Εργασιών – Ασκήσεις για Εκτύπωση

Γλώσσα Α΄ Δημοτικού – Φύλλα Εργασιών – Ασκήσεις για Εκτύπωση: Το βοήθημα Γλώσσα Α΄ Δημοτικού: Φύλλα Εργασιών περιλαμβάνει Φύλλα ΕργασιώνΑσκήσεις για κάθε ενότητα του σχολικού βιβλίου.

Το βιβλίο του μαθητή περιέχει κείμενα και κατάλληλες δραστηριότητες για την επεξεργασία των κειμένων αυτών, οι οποίες αφορούν τους βασικούς άξονες, καθώς και τις κατηγορίες των διδακτικών στόχων του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών της Γλώσσας για το Δημοτικό, και ιδιαίτερα για την A’ τάξη.

Βασικός στόχος είναι η κατάκτηση των βασικών δεξιοτήτων ανάγνωσης και κατανόησης γραπτών κειμένων καθώς και η αναζήτηση και χρήση της πληροφορίας. Επίσης, η καλλιέργεια δεξιοτήτων γραφής, ο εμπλουτισμός και η αποσαφήνιση του λεξιλογίου και η συνειδητοποίηση των βασικών στοιχείων της δομής και της λειτουργίας της γλώσσας.

Γλώσσα Α΄ Δημοτικού – Φύλλα Εργασιών – Ασκήσεις για Εκτύπωση

Α' ΔημοτικούΑσκήσεις για ΕκτύπωσηΒΟΗΘΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΓλώσσαΓΛΩΣΣΑ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣΓΛΩΣΣΑ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝΓΛΩΣΣΑ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝΓΛΩΣΣΑ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝΓλώσσα Α΄ ΔημοτικούΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΕΞΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣΛΥΣΑΡΙ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΛΥΣΑΡΙ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝΛΥΣΑΡΙΑ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣΧΟΛΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΛΩΣΣΑ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΦύλλα Εργασιών