Φυσική Β Γυμνασίου – Επαναληπτικές ασκήσεις και διαγωνίσματα

Φυσική Β Γυμνασίου – Επαναληπτικές ασκήσεις: Η διδασκαλία τη­ς φυσικής στο ­γυμνάσιο δεν πρέπει να είναι η απαρχή συσσ­ώρευσης ενός μεγάλου όγκου φαινομένων και φυσικών νόμων, συσκευασμ­ένων προς απομνημόνευση. Οι μαθητές δεν χρειάζεται να αποτελούν τράπεζα μεγάλου όγκου πληροφοριών αφού τον ρόλο αυτό τον έχει αναλάβει πλέον η σύγχρονη τεχνολογία.

Αυτό που καλείται να προσφέρει η διδασκαλία της φυσικής στο γυμνάσιο είναι η μεταφορά στους μαθητές του θαυμαστού και δημιουργικού τρόπου με τον οποίο η επιστημονική σκέψη διεισδύει στον πυρήνα δύσκολων προβλημάτων που σχετίζονται με την κατανόηση της δομής και λειτουργίας του φυσικού κόσμου.

Πώς είναι δυνατό, για παράδειγμα, από ένα μικρό αριθμό βασικών θεμελιωδών αρχών και εννοιών να μπορεί κάποιος να περιγράφει αλλά και να προβλέψει μια ευρύτατη κλάση φυσικών φαινομένων.

Φυσική Β Γυμνασίου – Επαναληπτικές ασκήσεις και διαγωνίσματα

Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΔιαγωνίσματαΕπαναληπτικές ΑσκήσειςΦυσικήΦυσική Β Γυμνασίου Επαναληπτικές ασκήσειςΦυσική Β΄ Γυμνασίου