Φυσική Α ΕΠΑΛ Λυσάρι

Φυσική Α ΕΠΑΛ Λυσάρι: Το παρόν βιβλίο αποτελεί ένα πλήρες και πρωτότυπο βοήθημα, το οποίο καλύπτει όλη τη διδακτέα ύλη της Φυσικής Α ΕΠΑΛ και φιλοδοξεί να βοηθήσει τους μαθητές που μεταβαίνουν από τη γυμνασιακή βαθμίδα στη λυκειακή να αντεπεξέλθουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο μάθημα αυτό.

Το βιβλίο στην αρχή περιλαμβάνει:

  • Εισαγωγή θεωρίας και προαπαιτούμενων γνώσεων Μαθηματικών, που οφείλει να κατέχει ο μαθητής.
  • Εύχρηστο οδηγό επίλυσης προβλημάτων, ο οποίος οδηγεί βήμα προς βήμα τον μαθητή στη λύση κάθε προβλήματος.

Στη συνέχεια, το βιβλίο χωρίζεται σε 10 ενότητες, οι οποίες ακολουθούν την εξής δομή:

  • Πλήρης θεωρία με τη μορφή ερωτήσεων-απαντήσεων.
  • Μεθοδολογία επίλυσης ασκήσεων με λυμένες εφαρμογές εμπέδωσης.
  • Λυμένες ασκήσεις.
  • Ερωτήσεις ελέγχου θεωρίας.
  • Άλυτες ασκήσεις & προβλήματα διαβαθμισμένης δυσκολίας.
  • Κριτήρια αξιολόγησης ανά ενότητα και επαναληπτικά διαγωνίσματα στο τέλος κάθε κεφαλαίου.

Η τελευταία ενότητα του βιβλίου αποτελεί έναν σύντομο οδηγό επανάληψης με επιπλέον 100 θέματα για εξάσκηση, ενώ στο τέλος υπάρχουν οι απαντήσεις των ασκήσεων του βιβλίου, καθώς και του σχολικού εγχειριδίου.

Φυσική Α ΕΠΑΛ Λυσάρι

Λυσάρι 1

Λυσάρι 2

Λυσάρι 3

Α ΕΠΑΛλυσάριΦυσικήΦυσική Α ΕΠΑΛΦυσική Α ΕΠΑΛ ΛυσάριΦυσική Λυσάρι