Ευκλείδεια Γεωμετρία Λύσεις Ασκήσεων Α ΕΠΑΛ

Ευκλείδεια Γεωμετρία Λύσεις Ασκήσεων Α ΕΠΑΛ: Το βιβλίο περιέχει τις λύσεις των Ασκήσεων του βιβλίου μαθητή για την Γεωμετρία Α ΕΠΑΛ.

Τα περιεχόμενα του βιβλίου μαθητή του Α ΕΠΑΛ είναι: ­

 • Εισαγωγή:
  Εισάγονται οι πρωταρχικές γεωμετρικές έννοιες : σημείο, ευθεία, επίπεδο και τα βασικά γεωμετρικά σχήματα: ευθύγραμμο τμήμα, γωνία, τρίγωνο, κύκλος. Εισαγωγή
  στην έννοια της απόδειξης.
 • Τρίγωνα:
  Η ισότητα εισάγεται μέσω της εναπόθεσης. Η ισότητα τριγώνων αναπτύσσεται μέσω κριτηρίων, επιλέγοντας ως αξίωμα το Π-Γ-Π. Αποδεικνύεται η τριγωνική ανισότητα και αναπτύσσονται στοιχειώδεις γεωμετρικοί τόποι.
 • Σχετικές θέσεις ευθειών στο επίπεδο:
  Μελετώνται η ύπαρξη κάθετης και παρ­άλληλης προς ευθεία και η μοναδικότητα της παράλληλης. Βασικοί γεωμετρικοί τόποι.
 • Τετράπλευρα:
  Παραλληλόγραμμα και τραπέζια. Εφαρμογή στα αξιοσημείωτα σημεία ενός τριγώνου. Εγγράψιμα και περιγράψιμα τετράπλευρα.
 • Γεωμετρικές Κατασκευές:
  Χρήση των γεωμετρικών τόπων στις κατασκευές με την απαίτηση οι κατασκευές να γίνονται μόνον με τη χρήση του αβαθμολόγητου κανόνα και του διαβήτη.
 • Αναλογίες – Ομοιότητα:
  Χρησιμοποιούνται οι ιδιότητες των αναλογιών στην παραγωγή νέας γνώσης. Η έκθεση της ύλης είναι κλασική (Θεώρημα Θαλή, Διχοτόμων, κύκλος Απολλώνιου) και οδηγεί στα κριτήρια ομοιότητας των τριγώνων.

Ευκλείδεια Γεωμετρία Λύσεις Ασκήσεων Α ΕΠΑΛ

Α ΕΠΑΛβιβλίου μαθητήΕυκλείδεια ΓεωμετρίαΕυκλείδεια Γεωμετρία Λύσεις ΑσκήσεωνΕυκλείδεια Γεωμετρία Λύσεις Ασκήσεων Α ΕΠΑΛΛύσεις Ασκήσεων