Φύλλα Εργασίας Α Δημοτικού – Μαθηματικά

Φύλλα Εργασίας Α Δημοτικού – Μαθηματικά – Οι έννοιες που διδάσκονται σε αυτό το μάθημα είναι ταξινομημένες κατά περιεχόμενο σε τρεις περιόδους.

­1η ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Αριθμοί: Οι αριθμοί μέχρι το 20 – Τα σύμβολα της σύγκρισης – Τακτικοί αριθμοί.
Πράξεις: Προσθέσεις με αριθμούς μέχρι το 10.
Γεωμετρία: Προσανατολισμός στο χώρο – Γεωμετρικά σχήματα.
Μετρήσεις: Σύγκριση συνεχών μεγεθών – Τα νομίσματα μέχρι το 10.

2η ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Αριθμοί: Οι αριθμοί μέχρι το 50 – Σύστημα αρίθμησης, μονάδες και δεκάδες.
Πράξεις: Αφαιρέσεις με αριθμούς μέχρι το 10 – Αθροίσματα με πολλούς όρους – Προσθέσεις με υπέρβαση της δεκάδας.
Γεωμετρία: Χάραξη γραμμών – Κίνηση σε τετραγωνισμένο χαρτί – Γεωμετρικά σχήματα.
Μετρήσεις: Μοτίβα – Ο χρόνος.

3η ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Αριθμοί: Οι αριθμοί μέχρι το 100.
Πράξεις: Προσθέσεις και αφαιρέσεις διψήφιων και μονοψήφιων αριθμών – Προσθέσεις και αφαιρέσεις με υπέρβαση της δεκάδας – Πολλαπλασιασμός.
Γεωμετρία: Χαράξεις, παζλ, πλακόστρωτο, μωσαϊκά – Γεωμετρικά σχήματα -Συμμετρία.
Μετρήσεις: Μέτρηση συνεχών μεγεθών – Βάρος – Νομίσματα.

Φύλλα Εργασίας Α Δημοτικού – Μαθηματικά

 1. Το βαπόρι – Ζωγραφική και πρόσθεση ως το 4

 2. Το ψάρεμα -Ζωγραφική και πρόσθεση ως το 5

 3. Αναγνωρίζω τους αριθμούς από το 1 ως το 7

 4. Σύγκριση και πρόσθεση αριθμών ως το 5

 5. Ζωγραφική και πρόσθεση ως το 8

 6. Πρόσθεση ως το 10

 7. Πρόσθεση ως το 10 -1

 8. Αφαίρεση ως το 10 (α)

 9. Αφαίρεση ως το 10 (β)

 10. Αφαίρεση ως το 10 (γ)

 11. Αφαίρεση ως το 10 (δ)

 12. Αφαίρεση ως το 10 (ε)

 13. Αφαίρεση ως το 10 (στ) 

 14. Αφαίρεση ως το 10 (ζ)

 15. Αφαίρεση ως το 10 (η)

 16. Αφαίρεση ως το 10 (θ)

 17. Αφαίρεση ως το 10 (ι)

 18. Αφαίρεση ως το 10 (ια)

 19. Οι αριθμοί μετά το 10

 20. Πρόσθεση και αφαίρεση μέσα στην ίδια δεκάδα

 21. Προσθέσεις με υπέρβαση της δεκάδας

 22. Προσθέσεις με υπέρβαση της δεκάδας 1

 23. Προσθέσεις με υπέρβαση της δεκάδας 2

 24. Προσθέσεις και αφαιρέσεις μονοψήφιων και διψήφιων αριθμών

 25. Η πρόσθεση και η αφαίρεση ως αντίστροφες πράξεις – Η υπέρβαση της δεκάδας

 26. Πρόσθεση με επιστροφή στην πεντάδα και αφαίρεση με πρόσθεση

 27. Η υπέρβαση της δεκάδας – Πάνω από το 20

 28. Προσθέσεις και αφαιρέσεις μονοψήφιων και διψήφιων αριθμών1

 29. Πολλαπλασιασμός αριθμών α΄

 30. Πολλαπλασιασμός αριθμών β΄

 31. Πολλαπλασιασμός αριθμών γ΄

 32. Πολλαπλασιασμός αριθμών δ΄

 33. Πολλαπλασιασμός αριθμών ε΄

 34. Προπαίδεια του 2, του 3, του 4, του 5 με τραγούδια – Λάχανα και χάχανα, στίχοι

 35. Προβλήματα πρόσθεσης και αφαίρεσης

 36. Προβλήματα πρόσθεσης και αφαίρεσης-1

 37. Συμπλήρωμα δεκάδων – Ανεβαίνω – Κατεβαίνω

 38. Προβλήματα πολλαπλασιασμού-1

 39. Λύνω τα προβλήματα με ζωγραφική και πράξεις

 40. Λύνω τα προβλήματα με ζωγραφική και πράξεις -1

 41. Προβλήματα πολλαπλασιασμού και διαίρεσης

Α' ΔημοτικούΜαθηματικάΦύλλα εργασίαςΦύλλα εργασίας Α Δημοτικού