Βοήθημα Νέων Ελληνικών Α ΕΠΑΛ – Απαντήσεις – Ερωτησεις

Βοήθημα Νέων Ελληνικών Α ΕΠΑΛ: Το βιβλίο αυτό συνιστά πλήρες και αξιόπιστο βιβλιο τόσο για τους μαθητές της Α τάξης των ΕΠΑΛ όσο και για τους εκπαιδευτικούς που καλούνται να διδάξουν το μάθημα των Νέων Ελληνικών.

Βοήθημα Νέων Ελληνικών Α ΕΠΑΛ – Απαντήσεις – Ερωτησεις

Με απλό και σαφή λόγο συμβάλλει στην κατανόηση των ανθολογημένων κειμένων του σχολικού βιβλίου και στην καλύτερη διδακτική επεξεργασία τους.

Ακολουθώντας τη δομή του σχολικού εγχειριδίου περιλαμβάνει αναλυτικές απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις και τις εργασίες του καθώς και συμπληρωματικό υλικό για κάποιες εργασίες παραγωγής λόγου.

Κάθε ενότητα συμπληρώνεται με δύο ενδεικτικά κριτήρια αξιολόγησης, ενώ στο τέλος του βιβλίου δίνονται οι απαντήσεις στις ερωτήσεις των κριτηρίων, για τον έλεγχο και την εμπέδωση της αποκτηθείσας γνώσης.

Α ΕΠΑΛΑπαντήσειςΒοήθημαΒοήθημα Νέων Ελληνικών Α ΕΠΑΛΕρωτησειςΝέων Ελληνικών