Ψηφιακά Βιβλία ΕΠΑΛ

Ψηφιακά Βιβλία ΕΠΑΛ: Στις ακόλουθες ιστοσελίδες μπορούν οι μαθητές να δούν και να κατεβάσουν σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα βιβλία Γενικής Παιδείας, καθώς και τα βιβλία Ειδικοτήτων.

Ψηφιακά Βιβλία ΕΠΑΛ

 Α’ ΕΠΑ.Λ.

Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία

Β’ ΕΠΑ.Λ.

Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία

Γ’ ΕΠΑ.Λ.

Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία

Ανά Τομέα- Από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

 Άλλες Πηγές:

ΕπαλΨηφιακά ΒιβλίαΨηφιακά Βιβλία ΕΠΑΛ