Παιχνίδια Για Παιδιά – Παιχνίδι αντιστοίχιση εικόνας λέξης

Παιχνίδια Για Παιδιά: Σε αυτό το παιχνίδι υπάρχουν σε διάταξη κάρτες με πασχαλινές εικόνες και τα παιδιά καλούνται να αναζητήσουν την έννοια της εικόνας στις κάρτες με τις λέξεις.

Σέρνοντας με το ποντίκι την λέξη στη σωστή εικόνα, πραγματοποιούν αντιστοιχίσεις μία (εικόνα) προς μία (λέξη).

Παιχνίδια Για Παιδιά – Παιχνίδι αντιστοίχιση εικόνας λέξης

Παιχνίδι αντιστοίχιση εικόνας λέξηςΠαιχνίδια για παιδιά