Μαθηματικά Γ ΕΠΑΛ Λυσάρι

Μαθηματικά Γ ΕΠΑΛ Λυσάρι

Μαθηματικά Γ ΕΠΑΛ Λυσάρι: Το βιβλίο Μαθηματικά και στοιχεία Στατιστικής περιλαμβάνει την ύλη των Μαθηματικών που προβλέπεται από το πρόγραμμα σπουδών της Γενικής Παιδείας της Γ΄ τάξης του Ενιαίου Λυκείου, του οποίου η εφαρμογή αρχίζει από το σχολικό έτος 1999-2000.

Απευθύνεται σε όλους τους μαθητές ανεξάρτητα από την κατεύθυνση που ακολουθούν. Γι’αυτό περιορίσαμε σημαντικά στο βιβλίο τους αυστηρούς ορισμούς και τις αποδείξεις και το εμπλουτίσαμε με πολλές εφαρμογές και παραδείγματα, που ανταποκρίνονται στις δυνατότητες και στα ενδιαφέροντα όλων των μαθητών.

Επίσης καταβλήθηκε ιδιαίτερη προσπάθεια, ώστε, να είναι δυνατή η ολοκλήρωση της διδασκαλίας του στο χρόνο που προβλέπεται από το εγκεκριμένο ωρολόγιο πρόγραμμα.

Μαθηματικά Γ ΕΠΑΛ Λυσάρι

Γ ΕΠΑΛ ΛυσάριλυσάριΜαθηματικάΜαθηματικά Γ ΕΠΑΛΜαθηματικά Γ ΕΠΑΛ Λυσάρι