Μαθηματικά Ε΄ Δημοτικού Λύσεις Δεύτερου Τεύχους

Μαθηματικά Ε΄ Δημοτικού Λύσεις Δεύτερου Τεύχους: Με το βιβλίο αυτό οι μαθητές μπορούν να ελέγχουν και να επαληθεύουν τ’ αποτελέσματα της λύσης των προβλημάτων της αριθμητικής και της γεωμετρίας του σχολικού τους βιβλίου, “Τα μαθηματικά μου”, διότι περιέχουν, λεπτομερέστατα, τις λύσεις όλων των προβλημάτων και των ασκήσεων του (τεύχος 2ο).

Ακόμα, περιέχουν τις λύσεις των “Κριτηρίων αξιολόγησης” και δίνουν, τέλος, μεθοδικές υποδείξεις και οδηγίες για εύκολη λύση των προβλημάτων.

Μαθηματικά Ε΄ Δημοτικού Λύσεις Δεύτερου Τεύχους

Δεύτερου ΤεύχουςΕ΄ ΔημοτικούΛΥΣΕΙΣΜαθηματικάΜαθηματικά Ε΄ Δημοτικού Λύσεις