Ιστορία Δ΄ Δημοτικού – Λύσεις Τετραδίου Εργασιών

Ιστορία Δ΄ Δημοτικού – Λύσεις Τετραδίου Εργασιών: Σε αυτό βοήθημα θα βρείτε λύσεις και απαντήσεις των ασκήσεων και εργασιών του τετραδίου εργασιών για το μάθημα Ιστορία Δ΄ Δημοτικού – Λύσεις Τετραδίου Εργασιών.

Το βιβλίο αυτό έχει ως σκοπό την βοήθεια πρώτα τον παιδιών και μετά των γονέων.

Το σωστό είναι πρώτα ο Μαθητής να προσπαθήσει μόνος να βρει τις απαντήσεις των ασκήσεων και όταν δεν μπορεί να τα καταφέρει να δει την απάντηση από το λυσάρι.

Ιστορία Δ΄ Δημοτικού – Λύσεις Τετραδίου Εργασιών

1. Γεωμετρικά Χρόνια

2. Αρχαϊκά χρόνια (κεφάλαια 5-9)

2α. Αρχαϊκά χρόνια (κεφάλαια 10-14)

3. Περσικοί πόλεμοι

4. Χρυσός αιώνας

5. Πελοποννησιακός πόλεμος

6. Η Θήβα

7. Η Μακεδονία

8. Οι διάδοχοι του Μ. Αλεξάνδρου

9. Ρώμη και Ελλάδα

10. Θέματα από την αρχαία ιστορία

 

Ιστορία Δ΄ ΔημοτικούΛΥΣΕΙΣΛύσεις Τετραδίου Εργασιών