Φύλλα Εργασίας Μαθηματικών Β Λυκείου

Φύλλα Εργασίας Μαθηματικών Β Λυκείου: Το βιβλίο αποτελείται­ από πέντε κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί μια εισαγωγή στο Διανυσματικό Λογισμό και στην Αναλυτική Γεωμετρία. Τα διανύσματα έχουν ιδιαίτερη σημασία όχι μόνο για τα Μαθηματικά αλλά και για πολλές άλλες επιστήμες, αφού προσφέρουν τη δυνατότητα μαθηματικοποίησης μεγεθών, τα οποία δεν ορίζονται μόνο με την αριθμητική τιμή τους.

Φύλλα Εργασίας Μαθηματικών Β Λυκείου

Εξάλλου, η αμφιμονοσήμαντη αντιστοιχία ενός σημείου του επιπέδου με ένα διατεταγμένο ζεύγος πραγματικών αριθμών οδηγεί στην “αλγεβροποίηση” της Γεωμετρίας, δηλαδή στη μελέτη των γεωμετρικών σχημάτων με αλγεβρικές μεθόδους.

Στο δεύτερο κεφάλαιο, αφού δοθεί ο ορισμός της εξίσωσης μιας γραμμής, μελετώνται οι ιδιότητες της ευθείας.Στο τρίτο κεφάλαιο συνεχίζεται η ύλη της Αναλυτικής Γεωμετρίας με τη σπουδή των κωνικών τομών, οι οποίες για πρώτη φορά μελετήθηκαν από τους Αρχαίους Έλληνες. Σήμερα το ενδιαφέρον για τις κωνικές τομές είναι αυξημένο εξαιτίας του μεγάλου αριθμού των θεωρητικών και πρακτικών εφαρμογών τους.

Το τέταρτο κεφάλαιο αποτελεί μία εισαγωγή στη Θεωρία Αριθμών, στην ανάπτυξη της οποίας μεγάλη είναι η συμβολή των Αρχαίων Ελλήνων. Κύριος στόχος της διδασκαλίας της ενότητας αυτής είναι η άσκηση των μαθητών στην αποδεικτική διαδικασία. Στο πέμπτο, τέλος, κεφάλαιο εισάγεται ο λογισμός με μιγαδικούς αριθμούς, οι οποίοι αποτελούν τη βάση για τη Μαθηματική Ανάλυση και συγχρόνως έχουν πολλές πρακτικές εφαρμογές στις άλλες επιστήμες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1ο  (ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ)  

  1. Ορισμός του διανύσματος

  2. Πρόσθεση-αφαίρεση διανυσμάτων

  3. Πολλαπλασιασμός αριθμού με διάνυσμα

  4. Θεωρητικές ασκήσεις στα διανύσματα

  5. Βασικές ασκήσεις στα διανύσματα

  6. Ερωτήσεις στα διανύσματα

  7. Ασκήσεις στα διανύσματα

  8. Συντεταγμένες διανύσματος

  9. Ερωτήσεις στις συντεταγμένες

10. Ασκήσεις στις συντεταγμένες

11. Εσωτερικό γινόμενο

12. Ερωτήσεις στο εσωτερικό γινόμενο

13. Ασκήσεις στο εσωτερικό γινόμενο

14. Θέματα πανελλαδικών - διανύσματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο (ΕΥΘΕΙΑ)

  1. Εξίσωση ευθείας

  2. Γενική εξίσωση ευθείας

  3. Ασκήσεις επανάληψης

  4. Ερωτήσεις στην ευθεία

  5. Ασκήσεις στην ευθεία

  6. Θέματα πανελλαδικών -ευθεία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο (ΚΥΚΛΟΣ)

  1. Κύκλος

  2. Ερωτήσεις στον κύκλο

  3. Ασκήσεις στον κύκλο

  4. Παραβολή

  5. Ερωτήσεις στην παραβολή

  6. Ασκήσεις στην παραβολή

  7. Έλλειψη

  8. Ερωτήσεις στην έλλειψη

  9. Ασκήσεις στην έλλειψη

10. Υπερβολή

11. Ερωτήσεις στην υπερβολή

12. Ασκήσεις στην υπερβολή

13. Θέματα πανελλαδικών - Κωνικές τομές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο  (ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ)

   1.Η μαθηματική επαγωγή
Μαθηματικά ΚατεύθυνσηςΜαθηματικών Β ΛυκείουΦύλλα εργασίαςΦύλλα Εργασίας Μαθηματικών Β Λυκείου