Φύλλα εργασίας Mαθηματικά για την τρίτη δημοτικού

Φύλλα εργασίας Mαθηματικά: Τα περιεχόμενα του βιβλίου χωρίζονται σε 3 περιόδους οι οποίες περιέχουν αναλυτικά τα παρακάτω­:­ ­1η Περίοδος: Αριθμοί: Αριθμοί μέχρι το 3.000. Πράξε­ις: Νοερές πράξεις. Πρόσθεση και αφαίρεση τετραψήφιων αριθμών. Επανάληψη προπαίδειας και πολλαπλασιασμοί διψήφιου αριθμού με μονοψήφιο. Διαιρέσεις. Γεωμετρία: Αναγνώριση και ονοματολογία δισδιάστατων και τρισδιάστατων σχημάτων. Στερεά σώματα, αναπτύγματα.

Χαράξεις με διαβήτη και χάρακα. Ορθές γωνίες. Μετρήσεις: Μέτρηση μηκών με εκατοστά και χιλιοστά. Χρήμα: ποσά με τριψή-φιους αριθμούς. 2η Περίοδος Αριθμοί: Εισαγωγή στα κλάσματα. Εισαγωγή στους δεκαδικούς αριθμούς.

Πράξεις: Προσθέσεις και αφαιρέσεις με τετραψήφιους. Αλγόριθμος του πολλαπλασιασμού. Διαιρέσεις. Μετρήσεις: Νομίσματα. 3η περίοδος Αριθμοί: Αριθμοί μέχρι το 10.000. Πράξεις: Προσθέσεις και αφαιρέσεις. Αλγόριθμος γραπτού πολλαπλασιασμού. Διαιρέσεις. Γεωμετρία: Παζλ, πλακόστρωτα, μωσαϊκά, συμμετρία. Επαναληπτικό μάθημα στις γεωμετρικές έννοιες Μετρήσεις: Μέτρηση του χρόνου. Μοτίβα. Μέτρηση επιφάνειας.

Φύλλα εργασίας Mαθηματικά για την τρίτη δημοτικού

Μαθηματικάτρίτη δημοτικούΦύλλα εργασίαςΦύλλα εργασίας Mαθηματικά