Διαδραστικά Φύλλα Εργασίας – Ασκήσεις με επίθετα (Γ Δημοτικού)

Διαδραστικά Φύλλα Εργασίας – Ασκήσεις με επίθετα: Τ­ο βιβλίο του μαθητή περιέχει κείμενα και κατάλληλες δραστηριότητες για την επεξεργασία των κειμένων αυτών, οι οποίες αφορούν τους βασικούς άξονες, καθώς και τις κατηγορίες των διδακτικών στόχων του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών της Γλώσσας για το Δημοτικό, και ιδιαίτερα για την Γ τάξη.

Διαδραστικά Φύλλα Εργασίας – Ασκήσεις με επίθετα (Γ Δημοτικού)


ΑσκήσειςΑσκήσεις με επίθεταΔιαδραστικάΔιαδραστικά φύλλα ΕργασίαςεπίθεταΦύλλα εργασίας