Αγγλικά Τομέας Υγείας Πρόνοιας Ευεξίας Β ΕΠΑΛ

Αγγλικά Τομέας Υγείας Πρόνοιας Ευεξίας Β ΕΠΑΛ: Το παρόν διδακτικό υλικό προτείνεται για τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στο ΕΠΑΛ, προκειμένου να προσφέρει στους μαθητές και τις μαθήτριες ευκαιρίες να αξιοποιήσουν τις ήδη υπάρχουσες γλωσσικές επικοινωνιακές τους ικανότητες και να εμπλακούν ενεργά σε δραστηριότητες που έχουν ως απώτερο στόχο την περαιτέρω γλωσσική, κοινωνική και ψυχοσυναισθηματική τους ανάπτυξη. Ειδικότερα, στοχεύει στην ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων σε επικοινωνιακές περιστάσεις που αφορούν τον επαγγελματικό τομέα της επιλογής τους.

Το υλικό είναι χωρισμένο σε θεματικές ενότητες, σχετικές με τον τομέα Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας. Κάθε ενότητα περιλαμβάνει δραστηριότητες κατανόησης και παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου στην ξένη γλώσσα, οι οποίες στοχεύουν στην καλλιέργεια των γλωσσικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων τους μέσα από αυθεντικά κείμενα και αυθεντικές επικοινωνιακές περιστάσεις. Οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να διαβάσουν, να γράψουν, να συνομιλήσουν, να κατανοήσουν, να παρατηρήσουν, να αναζητήσουν, να παρουσιάσουν και να επεξεργαστούν πληροφορίες κριτικά και δημιουργικά, ατομικά ή και ομαδικά.

Μέσα από βιωματικές και ομαδο-συνεργατικές δραστηριότητες, οι μαθητές και μαθήτριες αναμένεται να κατακτήσουν προοδευτικά το λεξιλόγιο και την ορολογία του επαγγελματικού τομέα που έχουν επιλέξει, και κυρίως να καταστούν ικανοί/-ές να κατανοούν κείμενα αλλά και να παράγουν γραπτό και προφορικό λόγο σε σχέση με το αντικείμενο της ειδικότητάς τους.

Αγγλικά Τομέας Υγείας Πρόνοιας Ευεξίας Β ΕΠΑΛ

ΑγγλικάΑγγλικά Τομέας Υγείας Πρόνοιας ΕυεξίαςΒ ΕΠΑΛΤομέας Υγείας Πρόνοιας Ευεξίας