Matheno.gr
Δωρεάν ψηφιακά σχολικά βοηθήματα, λυσάρια,

Διαγωνίσματα και Ασκήσεις Ιστορίας Ε΄ Δημοτικού

0

Διαγωνίσματα και Ασκήσεις Ιστορίας Ε΄ Δημοτικού: Το βιβλίο Ιστορία Ε΄ Δημοτικού Περιέχει Διαγωνίσματα – Ασκήσεις και Επαναληπτικά Διαγωνίσματα για κάθε Ενότητα.

Το χρονικό διάστημα που καλύπτει η ιστορική ύλη της Ε’ τάξης είναι μια μακρά περίοδος δεκαέξι αιώνων (146 π. Χ – 1453 μ.Χ.). Αφετηρία της είναι η υποταγή της Ελλάδας στους Ρωμαίους και κατάληξή της η ‘Αλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους. Στόχοι του μαθήματος είναι οι μαθητές: Να κατανοήσουν τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, και να εκτιμήσουν την παγκόσμια προσφορά της. Να σέβονται τις παραδόσεις, τις πεποιθήσεις, τις ιδέες των άλλων.

Να προβληματιστούν για τα σημαντικά για τον ελληνισμό και την παγκόσμια ιστορία γεγονότα της περιόδου. Να σέβονται τις παραδόσεις, τις πεποιθήσεις κτλ. των άλλων και να αποδέχονται το δικαίωμα της ανεξιθρησκίας. Να κατανοήσουν τον αποφασιστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι ηγέτες στην ιστορία. Να εκτιμήσουν τη σημασία της ειρήνης, της ασφάλειας και της συνεργασίας. Να γνωρίσουν τους γειτονικούς λαούς της βυζαντινής αυτοκρατορίας και τις σχέσεις που ανέπτυξε με αυτούς.

Α’. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΡΩΜΑΙΟΙ

Picture
 Έλληνες, Ρωμαίοι, Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, Ρώμη, πολιτισμός, υπερδύναμη
Picture
 Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, Κωνσταντινούπολη, Χριστιανισμός, παλάτι, ιππόδρομος,
Δήμοι, Βυζάντιο, εκπαίδευση
Picture
Βυζαντινό Κράτος, Ιουστινιανός, δήμοι, στάση του νίκα, Αγία Σοφία
Picture
Βυζαντινοί, γειτονικοί λαοί, Πέρσες, Άβαροι, Άραβες, Σλάβοι, Βούλγαροι, Ρώσοι
Βυζαντινό κράτος, διοίκηση, νομοθεσία, εικονομαχία, ακμή, γράμματα
Picture

ΣΕ ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ (Α΄ Μέρος)

Picture
 Βυζάντιο, παρακμή, κατακτητές, άλωση, Φράγκοι, Μιχαήλ Η Παλαιολόγος, Θεσσαλονίκη

​ΣΕ ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ (Β΄ Μέρος)

Picture
 Οθωμανοί Τούρκοι, Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, Κωνσταντινούπολη

Να εκτιμήσουν την πολιτική των Βυζαντινών απέναντι στους γειτονικούς λαούς. Να εμπεδώσουν βασικές ιστορικές έννοιες που έχουν σχέση με τα γεγονότα της εποχής, να προβαίνουν σε συσχετισμούς, αξιολογήσεις και δυνητικές γενικεύσεις. Να εκτιμούν τις αξίες της ανθρώπινης ζωής και της δικαιοσύνης.

Ιστορία Ε΄Δημοτικού Βιντεομαθήματα

Α’. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΡΩΜΑΙΟΙ
Β’. Η ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ 
Γ’. ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ
Δ’ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΙ ΛΑΟΙ 
Ε’. Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΚΜΗ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΣΤ’. ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΠΑΡΑΚΜΑΖΕΙ ΚΑΙ ΥΠΟΚΥΠΤΕΙ ΣΕ ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ

​(Α΄ Μέρος)

ΣΤ’. ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΠΑΡΑΚΜΑΖΕΙ ΚΑΙ ΥΠΟΚΥΠΤΕΙ ΣΕ ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ

​(B΄ ΜΕΡΟΣ)

Να αντιληφθούν και να εκτιμήσουν την προσφορά του Βυζαντίου στον παγκόσμιο πολιτισμό. Να αναγνωρίζουν την ανάγκη της διεθνούς συνεργασίας. Να ενδιαφερθούν για την καθημερινή ζωή των ανθρώπων στα βυζαντινά χρόνια. Να σέβονται τον πολιτισμό και τις παραδόσεις όλων των εποχών και όλων των λαών. Να ασχοληθούν με θέματα της ιστορίας του τόπου τους.

Διαγωνίσματα και Ασκήσεις Ιστορίας Ε΄ Δημοτικού

 1. Οι Ρωμαίοι κυβερνούν τους Έλληνες

 2. Οι Έλληνες κατακτούν τους Ρωμαίους με τον πολιτισμό τους

 3. Η ρωμαϊκή αυτοκρατορία, μια υπερδύναμη του αρχαίου κόσμου

 4. Η καθημερινή ζωή στην αρχαία Ρώμη

 5. Μεγάλες αλλαγές στη διοίκηση της αυτοκρατορίας

 6. Μια νέα πρωτεύουσα, η Κωνσταντινούπολη

 7. Η Κωνσταντινούπολη οχυρώνεται και στολίζεται με έργα τέχνης

 8. Ο χριστιανισμός γίνεται επίσημη θρησκεία

 9. Η Αυτοκρατορία χωρίζεται σε Ανατολική και Δυτική

 10. Το Παλάτι, ο Ιππόδρομος και οι Δήμοι

 11. Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο

 12. Η εκπαίδευση στο Βυζάντιο

 13. Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία

 14. Οι Δήμοι αναστατώνουν την πρωτεύουσα με τη «στάση του νίκα»

 15. Η Αγία Σοφία, ένα αριστούργημα της αρχιτεκτονικής

 16. Το βυζαντινό κράτος μεγαλώνει και φτάνει στα παλιά σύνορα της αυτοκρατορίας

 17. Οι γείτονες των Βυζαντινών

 18. α.Πέρσες και Άβαροι συμμαχούν εναντίον του Βυζαντίου (Α΄ΜΕΡΟΣ) – β.Πέρσες και Άβαροι συμμαχούν εναντίον του Βυζαντίου (Β΄ΜΕΡΟΣ)

 19. Οι Βυζαντινοί και οι Άραβες

 20. Η φύλαξη των ανατολικών συνόρων και οι Ακρίτες

 21. Το Βυζάντιο εκχριστιανίζει τους Σλάβους

 22. α΄. Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους Βούλγαρους και τους Ρώσους (Α΄ΜΕΡΟΣ) – β΄. Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους Βούλγαρους και τους Ρώσους (Β΄ΜΕΡΟΣ)

 23. Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυγχρονίζονται

 24. Η κρίση της εικονομαχίας διχάζει τους Βυζαντινούς

 25. Το Βυζάντιο φτάνει στο απόγειο της ακμής του

 26. Η ανάπτυξη των γραμμάτων και η μελέτη των αρχαίων Ελλήνων κλασσικών

 27. Η καθημερινή ζωή στην ύπαιθρο στα χρόνια των Ισαύρων και των Μακεδόνων

 28. Το Κράτος αντιμετωπίζει μεγάλα εσωτερικά προβλήματα

 29. Νέοι εχθροί εμφανίζονται και αποσπούν εδάφη από την αυτοκρατορία

 30. α.Η τέταρτη σταυροφορία και η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους – β. Τα ελληνικά κράτη μετά την άλωση της Πόλης 

 31. Η ανάκτηση της Πόλης από το Μιχαήλ Η’, τον Παλαιολόγο

 32. Η Θεσσαλονίκη γνωρίζει μεγάλη ακμή

 33. Οι Οθωμανοί Τούρκοι κατακτούν βυζαντινά εδάφη

 34. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος προσπαθεί να σώσει την πρωτεύουσα

 35. α. Οι Τούρκοι πολιορκούν την Κωνσταντινούπολη – β. Οι Τούρκοι πολιορκούν την Κωνσταντινούπολη

 36. Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους

Μπορεί να σας Αρέσουν

Αφήστε ένα σχόλιο

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Ακολουθήστε μας

Με ένα Like στην σελίδα μας θα μαθαίνετε τα νέα μας ...


This will close in 0 seconds